Catalog entry rKTs-K728 (Kanjur)

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ

phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba

ārya-vijayavatī-nāma-pratyaṅgirā

Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer


phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can (A)
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Ng Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V)
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba (Bd Eg)
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya (D)
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba (F)
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba zhes bya'o (Z)
phyir bzlog rnam par rgyal ba can gyi gsang sngags
phyir bzlog pa rnam par rgyal ba'i gzungs
'phags pa phyir bzlog rnam rgyal
'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba


A765

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra t+yaM gi rA
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 614-618


Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs soA980

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 262-265


Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

B662

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 86b8-89a1
B967

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 113a4-115a3


Bd1.46

འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ན་ན་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A rya bi dza ya ba ti na na ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 130a1-132a3

Colophon:
འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

C299

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 70a2-71b4
Set: MWEAP1034-2-2

C598

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 91b8-93a6
Set: MWEAP1034-2-2Cz068-003

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsa, 78a2-80a4

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

D734

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra t+yaM gi rA
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 225b7-227a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 225b7-227a7
Set: MW30532

rgyud, tsha, 225b7-227a7
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 225b7-227a7

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs soD968

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra t+yaM gi rA
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 84a4-85b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 84a4-85b3
Set: MW30532

gzungs, waM, 84a4-85b3
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 84a4-85b3

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Dd067-024

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A rya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 118b1-120b4

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs soDd096-010

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A rya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 274a3-276a3

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Dk105-003

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsa, 85b3-88a3

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Eg46

འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ན་ན་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A rya bi dza ya ba ti na na ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 113a5-115a7

Colophon:
འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། བཀྲ་ཤིས
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so// bkra shis

F598

ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཨ་ཏི་ན་ན་པྲ་ཏྱང་གི་རི
Ar+ya bi dza ya ba a ti na na pra t+yang gi ri
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, tsha, 214b8-217a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa phyir zlog pa rnam par rgyal ba can zhes pa rdzogs so

Gt085-003

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsa, 75a7-77b3

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

H584

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 417b1-419b5


J614(d)

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 60a5-61b1
Set: -

Set: MW4PD3142

J885

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 77b5-79a2
Set: -

Set: MW4PD3142L566

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsa, 68b1-69a6


N555

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 389b7-392a3
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 389b7-392a3
Set: MW2KG210297Ng28.32

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཨ་བ་ཏི་ནཱ་ན་པྲ་ཏྱང་གི་རཱ
a r+ya bi dza ya ba a ba ti nA na pra t+yang gi rA
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 94b6-96a5

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་། རྫོགས་སྷོ་།།
phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba / rdzogs s+ho //Ng52.41

འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཨ་པ་ཏིན་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba a pa tin nA ma pra t+yaM gi rA
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, zha 1b1-3b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། བཀྲ་ཤིས། ཞུ་དག་ །།
'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so//_bkra shis/_zhu dag _//
Notes:
- See Everding 2015, no.268.

NLM403.008

འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་རྣམ་རྒྱལ།
'phags pa phyir bzlog rnam rgyal/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-5a6
M0058316-008 (1a1-5a6) [Manuscript 23.5x7cm]
NLM1592.011

འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས།
'phags pa phyir bzlog rnam rgyal gyi gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-4a6
M0059510-011 (1a1-4a6) [Manuscript 33.5x8cm]
NLM1833.013

འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་རྣམ་རྒྱལ།
'phags pa phyir bzlog rnam rgyal/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-5a6
M0059751-013 (1a1-5a6) [Manuscript 22x9cm]
NLM1941.008

འཕགས་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན།
'phags pa phyir bzlog pa rnam par rgyal ba can/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-7a6
M0059859-008 (1b1-7a6) [Manuscript 22x8cm]


Np054-003

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsa, 76b5-78b7

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Pj034-024

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 95a4-96b5

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs soPj097-010

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra t+yaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 253b1-255a7

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Pz036-024

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 98a1-99b5

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs soPz097-010

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A rya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 228a5-229b5

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Q294

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 59b7-61a8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 59b7-61a8

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (བ,་618)
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs s+ho // // (ba, 61a8)Q593

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 90b5-92a4
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 90b5-92a4

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་བ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། (ཡ,་924)
phyir zlog ba 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs s+ho // (ya, 92a4)

R734

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 225b7-227a7
R949

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱ་རྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
A r+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 84a4-85b3


S686

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་ག་རཱི
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM ga rI
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsa, 74a7-76a6

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Ty072-003

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་ག་རཱི
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM ga rI
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsa, 76a3-78a5

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

U734

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 255b7-227a7
Set: MW1BL4

rgyud, tsha, 255b7-227a7
U970

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 84a4-85b3
Set: MW1BL4V756

ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲ་ཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma pra tyaM gi rA
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsa, 67a8-69a7

Colophon:
ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so

Z699

ཕྱིར་བཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱའོ
phyir bzlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba zhes bya'o
ཨཨཱརྱ་བི་ཛ་ཡ་བ་ཏི་ནཱ་མ་པྲཏྱྂ་གི་རཱ
Ar+ya bi dza ya ba ti nA ma prat+yaM gi rA
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsa, 80a1-82a3

Colophon:
ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།
phyir zlog pa 'phags rnam par rgyal ba can zhes bya ba rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0728
84000 Toh 968
BuddhaNexus K12D0734=D0968_H0584